תוכניות לימודים

תוכנית הלימודים תשע"ה (יסודי) - אצטבא

תוכנית מותאמת ליסודי

תוכנית מותאמת במקצוע עברית בבתי ספר ערביים מבוססת על תכנית הלימודים "עברית כשפה שנייה – תכנית לימודים בבתי הספר הערביים לכיתות ג'-י"ב", תשע"ב, (ראו ג'-ד' עמ' 23- 26), ראו ה'-ו' עמ' 38- 43).

הצענו מספר חלופות בהערכה, שהמורים יכולים לבחור מביניהן או לחלופין לבחור בחלופה אחרת. החלק של ה- 70% מהתכנית הוא בעצם הליבה של המקצוע ואנחנו מצפים שכל תלמיד ילמד ליבה זו. החלק של ה- 30% מהתכנית הוא בעצם נושאים לבחירת צוות המורים בבית הספר ולשיקולו המקצועי על פי רמת התלמידים.

תלמידי כיתות ג'- ו' בשנה"ל תשע"ה ילמדו לפי התכנית המותאמת.

בלמידה משמעותית אנו מצפים לבניית חווית למידה מעצימה ומניעה, והשימוש בטכנולוגיה יהיה חלק בלתי נפרד מלמידה זו. מורים יהיו חייבים לבנות יחידות לימוד סביב נושאים נלמדים בדרכי הוראה המטפחות למידה משמעותית. מערך הפיקוח וההדרכה יסייע בידם.

בתכנית המותאמת נשמרו עקרונות בסיסיים בלימוד שפה שנייה כגון: טיפוח אוריינות שפתית, טיפוח אופנויות שפה, מפגש תרבויות ודגש על ראשית קריאה וכתיבה.

לתוכנית הלימודים לתלמידי כיתה ג'- ו' בשנת הלימודים תשע"ה לחץ כאן | להצגה לחץ כאן

להורדת תוכנית לימודים, תשע"ב- השלמה

תוכנית "נעימות בשפה העברית"

"נעימות בשפה העברית" - עברית דבורה לכיתות ג'-ו' | 23/1/2020

תוכנית לחיזוק שליטת תלמידי בתי הספר היסודיים בחברה הערבית בשפה העברית הדבורה

תיק תוכנית לימודים

האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

תוכנית לימודים מן העבר

תוכנית לימודים שיצאה מכלל שימוש בבתי הספר היסודי: תכ"ל ליסודי