מיפויים

תאריך עדכון אחרון 16/10/2018

אחראי מיפויים: מר מאג'ד שקור, מורה בבית-ספר יסודי כוכב אבו-אלהיג'ה, לבירורים פל': 050-4689513