מבחן ארצי

נתוני עברית כשפה שנייה לדוברי ערבית תשע"ד - תשע"ז

מבחן הישגים בעברית לתלמידי כשפה שנייה לכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית - דוגמאות לפריטי הערכה

לנתוני המחקר בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית תשע"ו, תשע"ה ותשע"ד לחץ כאן

מצגת בנושא המבחן הארצי - הכינה אימאן עתאמנה-ח'לאילה

חוזר מנכ"ל למבחן ארצי בעברית לדוברי ערבית (בבתי ספר דוברי ערבית).

מפרט המבחן בעברית כשפה שנייה לכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית - תשע"ה. להצגה לחץ כאן

מחקר מדגמי בתחום הדעת – עברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית, למבחן לחץ כאן

מחקר מדגמי להערכת לימודי העברית בבתי ספר דוברי ערבית (כיתות ו') תשע"ה, למכתב לחץ כאן