מבחן ארצי

מבחן הישגים בעברית לתלמידי כשפה שנייה לכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית - דוגמאות לפריטי הערכה

לנתוני המחקר בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית תשע"ו, תשע"ה ותשע"ד לחץ כאן

מועד המבחן הארצי לשנת הלימודים תשע"ט

מצגת בנושא המבחן הארצי - הכינה אימאן עתאמנה-ח'לאילה

מפרט המבחן בעברית כשפה שנייה לכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית - תשע"ה. להצגה לחץ כאן

מחקר מדגמי בתחום הדעת – עברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית, למבחן לחץ כאן

מחקר מדגמי להערכת לימודי העברית בבתי ספר דוברי ערבית (כיתות ו') תשע"ה, למכתב לחץ כאן