הערכה

הישגים נדרשים לכיתות ג'-ד'

הישגים נדרשים לכיתות ה'-ו'

כלי הערכה ומחוונים

מחוון שיחה - הצגה בכיתה | המורה: ותד כותר, ב"ס יסודי ״עומר אבן אלח'טאב״

מחוון הצגת מצגת בכיתה | המורה: ותד כותר, ב"ס יסודי ״עומר אבן אלח'טאב״

מחוון קריאה | המורה: ותד כותר, ב"ס יסודי ״עומר אבן אלח'טאב״

אתרי הערכה