דרך השיר

"איברי הגוף"

בית ספר אלתורי יסודי לבנות | המורה מהא עואד | 12/05/2020

שיר פרפר נחמד

המורה: אשואק כיאל | בי״ס אלבסתאן כפר יאסיף | 07/4/2020

לגדול בריא

כיתה ג׳ | בית ספר עראק אלשבאב - אום אלפחם | המורה לוי סימה

שיר עם שמות התלמידים | המורה: נטלי בר

בי"ס יסודי ג' - דיר חנא | מנהלת: אימאן עתאמנה-ח'לאילה | 21/4/2020

"זהירות בדרכים "

כיתה ג' | בית ספר יסודי אלזהראא "ג" - טמרה צפון | המורה קמיליה סובח

״לומדים בשמחה״

כיתה ג׳ | בית ספר עראק אלשבאב - אום אלפחם | המורה לוי סימה

"אני ובובתי דוברים עברית "

כיתה ג' | בית ספר יסודי אלזהראא "ג" - טמרה צפון | המורה קמיליה סובח

שרים ורוקדים - יש לנו תיש

תלמידי כתה ג׳ | בית ספר עומר אבן אלחטאב | המורה כותר ותד

עברית מדוברת "היום היום"

כיתה ה׳ | בית ספר עראק אלשבאב - אום אלפחם | המורה לוי סימה

"שיר לאלוהים"

כיתה ד' | בית ספר יסודי אבן סינא - אום אלפחם | המורה לוי סימה