דרך השיר

שרים ורוקדים - יש לנו תיש

תלמידי כתה ג׳ | בית ספר עומר אבן אלחטאב | המורה כותר ותד

עברית מדוברת "היום היום"

כיתה ה׳ | בית ספר עראק אלשבאב - אום אלפחם | המורה לוי סימה

״לומדים בשמחה״

כיתה ג׳ | בית ספר עראק אלשבאב - אום אלפחם | המורה לוי סימה