דרך השיר

שרים ורוקדים - יש לנו תיש

תלמידי כתה ג - בית ספר עומר אבן אלחטאב | המורה כותר ותד