דיבור בציבור

מנהלת ברלנתי אלחאג', רכזת מקצוע: ג'ומאנה קייס

מנהלת ברלנתי אלחאג', רכזת מקצוע: ג'ומאנה קייס | 12/12/2017

מאת: מואפק יוספין, מדריך ארצי לשפה העברית | 19/12/2017