דיבור בציבור

תחרות "הנואם הצעיר" - בי"ס יסודי ע"ש "אבן סינא" - מכר (2017)

מנהלת ברלנתי אלחאג', רכזת מקצוע: ג'ומאנה קייס

תחרות "הנואם הצעיר" - בי"ס יסודי ע"ש "אבן סינא" - מכר (2018)

מנהלת ברלנתי אלחאג', רכזת מקצוע: ג'ומאנה קייס | 12/12/2017

"דיבור בפני קהל" - העברת מסר באמצעות סוגות רטוריות,

מאת: מואפק יוספין, מדריך ארצי לשפה העברית | 19/12/2017