סימולציה

מורים ומדריכים לעברית

הקדמה

מפגש חשוב, מאתגר וייחודי הגדוש במתודות חדשניות ומשמעותיות בהוראה בכלל ובהדרכה בפרט, התקיים ביום ה', 5 ביולי 2018 , במרכז הארצי לסימולציה בבית הספר לחינוך באונ' בר אילן, בשעות - 14:00-9:00 . התחלנו את המפגש בדברי ברכה של ד"ר האני והסבר כללי על סדר המפגש והתנהלותו, על מבנה הסדנאות ותכניהן ועל החלק הראשון של המפגש עם ד"ר איבון גולן ראש התוכנית ללימודי תרבות הקולנוע באוניברסיטת חיפה. שמענו גם דברי פתיחה של גב' הגר אור, מאגף הדרכה במשרד החינוך ולאחריה התחלקנו לסדנאות שמטרתן: משחק תפקידים וסימולציה בניהול קונפליקטים ביעילות בעבודת המדריך והמורה, ובפיתוח מיומנויות תקשורת בין אישיות , כגון: בניית יחסי אמון, הקשבה ואמפטיה, התמודדות עם התנגדות, מיומנויות גישור, ניהול משברים, מתן משוב והתנהלות מוצלחת של המורה המדריך עם מודרכיו.

ההתנסות במסגרת הסימולציות נעשית בסביבת למידה מוגנת ובטוחה, בהשתתפות שחקנים מקצועיים שהוכשרו לגלם את הנפשות הפועלות בעולמו המקצועי של המדריך. סדנאות הסימולציה התקיימו בקבוצות למידה קטנות ואינטימיות באולפני סימולציה טכנולוגיים מתקדמים, המאפשרים צילום של הסימולציות בווידאו. לאחר ההתנסות בסימולציה מתקיים תחקיר הכולל צפייה של המתנסה בעצמו במהלך הסימולציה, ותהליך של משוב ב- 360 מעלות: משוב של המתנסה לעצמו בעקבות הצפייה בסימולציה, קבלת משוב מחברי הקבוצה, קבלת משוב מהשחקנים אודות חוויותיהם הבין אישיות במפגש הסימולטיבי עם המתנסה, ומשוב ממנחה הקבוצה. מטרת הסדנאות לזמן קידום והתפתחות הן בממד המקצועי דיסציפלינארי של המורה והמדריך, הן בממד האישי רגשי. בסוף המפגש סיכמנו יחד עם ד"ר האני וגב' הגר אור את מפגשנו המאלף, ונפרדנו לשלום עם תמונה קבוצתית ועם טעם של עוד ועוד מפגשים מלמדים ומהנים כאלה.

דוגמאות לסימולציה

הסימולציה המצורפת מתארת שיח בין ראיד ברהום, מדריך השפה העברית בחט"ע במזרח ירושלים לבין מורה מוערכת ומוצלחת (התפקיד שמגלמת השחקנית) כאשר היא זומנה ע"י המדריך לשיחת בירור עקב אי רצונה מהדרכה, וחוסר הקשבה במהלך ההדרכות, ראיד יעשה איתה בירור בנושא.

המורה נאדרה ח׳טיב מגלמת דמות מדריכה, שמעירה למורה לעברית אחרי השיעור שלה בעניין חשיבות השימוש בטכנולוגיה בשיעורי השפה העברית.

הסימולציה המצורפת מתארת שיח ביו חאתם שרקייה מדריך לשפה העברית בשכבת יסודי במחוז חיפה לבין מורה מוצלחת בעבודתה ובחיקה קבלות על הישיגיה והצלחותיה בבית הספר. (התפקיד שמגלמת השחקנית) כאשר היא זומנה ע"י המדריך לשיחת בירור עקב אי רצונה מההדרכה וחוסר ההתעניינות במפגשי ההדרכה.