מתווים - עברית "אופק חדש"

שילוב אמנויות וקולנוע בהוראת העברית לערבים לחץ כאן 2832

דגמי הוראה כמתודה פדגוגית בהוראה - עברית לערבים לחץ כאן 2834

הביסוס הראשוני - עברית לערבים לחץ כאן 2835

הבנה, הבעה וידע לשון לבית הספר היסודי לחץ כאן 2836

חלופות בהערכה בהוראת השפה העברית לחץ כאן 2837

כלים סגורים ופתוחים בהוראת עברית כשפה שנייה לחץ כאן 2838

כניסה לתפקיד - עברית לערבים לחץ כאן 2839

שלב המומחיות - עברית לעברים לחץ כאן 2840

חינוך לחשיבה ולמידה בדרך החקר בשפה העברית לחץ כאן 2841

עברית כשפה שנייה בבית הספר היסודי - שיטות הוראה לחץ כאן 3435

האזנה לשירים ודרכי הפעלת התלמידים – "טעימות בעברית" לכיתות א-ב לחץ כאן 3534

חשיפה לשפה העברית בגיל הרך - "טעימות בעברית" לחץ כאן 3436

מנחים להקניית העברית כשפה שנייה לפיתוח מקצועי של מורי מורים בתכנית "עברית על הרצף" בבתי"ס ערביים לחץ כאן 3534

הביסוס המתקדם - עברית לערבים לחץ כאן 2833