מתווים מיוחדים

המתווה "תלמיד אחד, שלוש שפות - הוראת השפה בשילוב המדיה והטכנולוגיה - חינוך לשוני".

מספר המתווה הוא: 4290

המתווה נמצא בקטגוריה החדשה- המזה"פ- אגף א' שפות

מצ"ב קישור למאגר התכניות לפיתוח מקצועי דרגות 9-1

הרישום להשתלמות מיועד השנה רק למורי חט"ב בארבעה ישובים : חורה, טמרה (צפון), ג'ת (מרכז) ודליית אל-כרמל.

תבנית למתווה | תיאור התכנית לפיוח מקצועי