מערך השתלמויות

מערך השתלמויות לשנת הלימודים תשע״ט (2019-2018)

heshtalmot2019.pdf

השתלמויות למורי השפה העברית במחוז מנח"י (2019-2018)

השתלמויות מורי השפה העברית.pdf