השתלמויות מקוונות

השתלמויות מקוונות תשע״ט מט״ח:

  • בחינות בגרות מתוקשבות בעברית לדוברי ערבית | חט״ע | מדריכה אחראית: רים פאיד, פל' 050-5937014 | להרשמה לחץ כאן
  • מטלת ביצוע - עברית לדוברי ערבית | חט״ע | 30 שעות | מדריך אחראי: שריף ח׳לאילה, פל׳ 050-7933124 | להרשמה לחץ כאן
  • כלי ניהול לרכז/לרכזת המקצוע - עברית לדוברי ערבית | על-יסודי | 30 שעות | מדריך אחראי: מואפק יוספין, פל׳ 054-4911654 | | להרשמה לחץ כאן

השתלמויות מקוונות תשע״ט LNet:

  • אוריינות חזותית | יסודי | 30 שעות | מדריכה אחראית: רידאן אבו אחמד, פל׳ 052-2844828 | להרשמה לחץ כאן
  • שילוב סרטונים בחינוך | חט״ע | 30 שעות | מדריכה אחראית: נאדרה ח׳טיב, פל׳ 054-9776530 | להרשמה לחץ כאן
  • שילוב תלקיט בהוראה למידה והערכה עברית לביה"ס במגזר ערבי | על-יסודי | 30 שעות | מדריכה אחראית: הנאא פדלי, פל׳ 052-7840173 | להרשמה לחץ כאן | לוח זמנים
  • כשהחינוך המיוחד פוגש את תחום הדעת עברית למגזר ערבי | חט״ב | 30 שעות | מדריכה אחראית: אימאן שחאדה, פל׳ 052-6223573 | להרשמה לחץ כאן