השתלמויות דרך מטח ואלנט

השתלמויות דרך מטח:

מטלת ביצוע - עברית לדוברי ערבית

למידה מבוססת פרויקטים PBL - עברית לדוברי ערבית

השתלמות מקוונת בנושא: בגרות בעברית 3 יח"ל - מועד ב'