פיתוח מקצועי

קטלוגים, קורסים בית ספריים, ארציים, מקוונים, ועוד.

בנוסף למידע אישי על ההשתלמויות ולימודים אקדמיים למיניהם הנועדים לכל עובד הוראה.

הודעות למשתלמים

החל מתאריך יב' שבט תשע"ה, 1.2.2015 ישלחו אישורי סיום קורסים שאושרו ע"י אגף א' – לפיתוח מקצועי של עו"ה באמצעות "יונת דואר" של משרד החינוך (מינהל תקשוב ומערכות מידע מספק לקהילת עובדי ההוראה בישראל סביבת עבודה מאובטחת ונטולת פרסומות) בכך, נקצר תהליכים נתרום לאקולוגיה ונשפר את השירות. תעריפי נציבות שירות המדינה למורים

טלפון בירורים על ימי עיון והשתלמויות לחץ כאן

חונכות למתמחים בהוראה: החל משנת הלימודים תשע"ח יכנס לתוקפו תפקיד החונך, כתפקיד מוכר לגמול בהסכם השכר "אופק חדש". עם פתיחת הסכמי "עוז לתמורה" מתוכנן מהלך דומה גם לגבי החונך בבתי הספר העל יסודיים. מיסוד תפקיד החונך בהסכם השכר הוא צעד משמעותי בהבניית המארג הבית ספרי לטובת קליטה מיטבית של מתמחים ומורים חדשים במערכת החינוך. להמשך לחץ כאן

מדורים

סימולציה

מתווים

ימי עיון

השתלמויות מקוונות

מערך השתלמויות