רכז מקצוע

תפיסת תפקיד רכז המקצוע והגדרתו | מצגת מתאריך 14/10/2018 | מואפק יוספין, מדריך ארצי חט״ב וחט״ע

פורמט תוכנית עבודה לכל שכבת גיל | הכין: מואפק יוספין, מדריך ארצי חט״ב וחט״ע

תכנית עבודה בעקבות מיפוי תלמידים לאחר מבחן או כל הערכה אחרת | הכין: מואפק יוספין, מדריך ארצי חט״ב וחט״ע

מישיבת צוות לעבודת צוות | הכין: מואפק יוספין, מדריך ארצי חט״ב וחט״ע | 13/11/2018

מצגת: חניכת מורה חדש | הכין: מואפק יוספין, מדריך ארצי חט״ב וחט״ע | 20/11/2018

פורמט לטבלת תיעוד תצר"מ (תכנון, צפייה, רפלקציה ומשוב) | הכין: מואפק יוספין, מדריך ארצי חט״ב וחט״ע | 20/11/2018