חוזרי מפמ״ר

תשע״ט/1 | מקצוע עברית כשפה שנייה במגזר הערבי והבדואי | לחץ כאן

תשע"ח/1 | מקצוע עברית כשפה שנייה במגזר הערבי והבדואי | לחץ כאן

תשע"ז/1 | מקצוע עברית כשפה שנייה במגזר הערבי והבדואי | לחץ כאן

אפריל/ 2011 | בחינה בעל פה ועוד... | לחץ כאן

מרץ/2008 | מבנה שאלוני הבגרות תשס"ט |לחץ כאן

פברואר/2007 | תכה"ל החדשה בעברית ומבנה שאלונים לבגרות | לחץ כאן

ינואר/2016 | תכנית לימודים חדשה בעברית לכיתות ג'-י"ב | לחץ כאן

חוזר ספרים מאושרים | לחץ כאן