בחינות בגרות

הודעות, שאלונים, נושאי בחינה ועוד...

נושאים לבחינה בעל-פה למועדים: חורף וקיץ תשע"ח ותשע"ט לרפורמה החדשה ולמתכונת הישנה | הורדה | הצגה |

תוכניות לימודים ומבנה ההערכה בבחינות הבגרות (אתר א' לפיתוח פדגוגי) קישור לאתר | המסמך (עמ' רלוונטיים 89-88)

תבנית שאלון בגרות 014281 (עברית: ספרות ולשון) - קיץ תשע"ז (תבנית וורד) לחץ כאן

שאלוני בגרות לחץ כאן

תוצאות בחינות בגרות לחץ כאן

תנאי סף לקליטת מעריך של בחינות בגרות לחץ כאן

המרות שאלונים מהעולם הישן

הערות:

  • שאלון 014203 + 252 יופיעו בפעם האחרונה במועד חורף תשע״ט. (נבחנים אך ורק בכתב. ציון הבחינה בכתב הוא גם הציון הסופי בהיקף 2 יח"ל).
  • לנבחנים האקסטרניים: נושאי הלימוד יהיו דומים לכלל הנבחנים.
  • לנבחנים במבחן המותאם: נושאי הלימוד יישארו בלי שינוי, טבלת התאמות באתר אצטבא

מועדי בחינות בגרות - חורף תשע"ט

מועד בחינת בגרות -קיץ תשע"ט

מועד בחינת קיץ תשע״ט ביום רביעי בתאריך 1/5/2019. עם פרסום שעות המבחנים תבוא הודעה.

לו״ז הערכה למועד חורף תשע״ט

החל ממועד חורף תשע"ט 2019 כל התדרוכים לבגרות יתקיימו בשתי פעימות במרב"ד בעיר לוד, רח' העמלים 9. המפמ"ר ד"ר האני מוסא יקבע את חלוקת הקבוצות לשתי הפעימות. על כך תבוא הודעה מראש. להלן מפת הגעה: