בחינות בגרות

הודעות, שאלונים, נושאי בחינה ועוד...

עדכוני בגרות 2017 - מצגת

נוהלי הפעלת תוכניות תמ"ר וחלוצי הערכה והערכתן

הבהרות לקראת מועד חורף וקיץ תשע"ח

חוזר עדכונים לקראת מועד קיץ 2017

סמלי שאלוני בגרות עברית לבי"ס ערבי

נושאים לבחינה בעל-פה למועדים: חורף וקיץ תשע"ח ותשע"ט לרפורמה החדשה ולמתכונת הישנה | הורדה | הצגה |

תוכניות לימודים ומבנה ההערכה בבחינות הבגרות (אתר א' לפיתוח פדגוגי) קישור לאתר | המסמך (עמ' רלוונטיים 89-88)

מערכי הבחינות, המקצועות, הדיווחים ותעודות הבגרות במתכונת חדשה - מאת: ד"ר משה דקלו

תבנית לשאלון הבנה, הבעה וידע לשון – סמל שאלון 014381

תבנית שאלון בגרות 014281 (עברית: ספרות ולשון) - קיץ תשע"ז (תבנית וורד) לחץ כאן

טבלה המרכזת את חישוב הציון ל- 3 יח"ל בסיס וגם ל- 5 יח"ל הרחבה

טבלת חישוב בגרות 5 יח"ל - מתכונת חדשה באחוזים

שאלוני בגרות לחץ כאן

תוצאות בחינות בגרות לחץ כאן

תנאי סף לקליטת מעריך של בחינות בגרות לחץ כאן

בגרות קיץ תשע"ח

מועד בחינת בגרות - קיץ תשע"ח

 • 12:00 - 15:00 | 14387 עברית: הבנה הבעה ולשון
 • 14:00 - 15:30 | 14182 עברית לבי"ס ערבי
 • 15:00 - 17:30 | 14204 ידע לשון וספרות א'
 • 15:00 - 17:30 | 253 ידע לשון וספרות א'
 • 15:30 - 18:00 | 14281 עברית: ספרות ולשון
 • 18:30 - 20:00 | 14282 עברית: ספרות ומילונאות


הבחינה ב- 3 במאי | יום חמישי

 • 10:00 - 11:30 | 14105 ספרות ב'
 • 11:30-10:00 | 14382 ספרות עברית
 • 12:00 - 14:30 | 252 הבנה והבעה
 • 12:00 - 15:00 | 14381 עברית:הבנה הבעה ולשון
 • 12:00 - 14:30 | 14203 הבנה והבעה


לו״ז הערכה למועד קיץ תשע״ח

מצגות בכירים ביום התדרוך המקצועי

מצגת שאלון 014382 - מאת: חוסאם עיסא | בית ספר תיכון כפר קאסם | מעריך בכיר

מצגת שאלון 014282 - מאת: מג׳די עיסא ומורסי בדיר | מעריכים בכירים

מבחן בגרות מותאם - מאת: מואפק יוספין | מעריך בכיר ומדריך ארצי

שאלוני בגרות - קיץ תשע״ח

פריסת שאלונים - בגרות קיץ תשעח.pdf