בחינות בגרות

עדכון מיום ג׳ 28/1/2019

הודעות, שאלונים, נושאי בחינה ועוד...

הבהרות לקראת מועד חורף וקיץ תשע"ח - מתאים גם לחורף וקיץ תשע"ט

נושאים לבחינה בעל-פה למועדים: חורף וקיץ תשע"ח ותשע"ט לרפורמה החדשה ולמתכונת הישנה | הורדה | הצגה |

תוכניות לימודים ומבנה ההערכה בבחינות הבגרות (אתר א' לפיתוח פדגוגי) קישור לאתר | המסמך (עמ' רלוונטיים 89-88)

תבנית שאלון בגרות 014281 (עברית: ספרות ולשון) (תבנית וורד) לחץ כאן

שאלוני בגרות לחץ כאן

תוצאות בחינות בגרות לחץ כאן

תנאי סף לקליטת מעריך של בחינות בגרות לחץ כאן (באופן חריג ייקלטו מעריכים חדשים בחורף תשע"ט, מועמדים יכולים להירשם במאגר עד 30/12/2018)

שילובית - מעריכים ובוחנים יכולים לעדכן סטטוס במערכת שילובית

לו"ז הערכה למועד חורף תשע"ט

הערה: ייתכנו שינויים בלו״ז הערכה

שאלוני בגרות ודגמי תשובות - חורף תשע״ט

שאלוני בגרות ודגמי תשובות - חורף תשעט.pdf

הערות שאלוני בגרות - חורף תשע״ט

מספר המחברות לשאלוני בגרות - חורף תשע״ט

המרות שאלונים מהעולם הישן

הערות:

  • שאלון 014203 + 252 יופיעו בפעם האחרונה במועד חורף תשע״ט. (נבחנים אך ורק בכתב. ציון הבחינה בכתב הוא גם הציון הסופי בהיקף 2 יח"ל).
  • לנבחנים האקסטרניים: נושאי הלימוד יהיו דומים לכלל הנבחנים.
  • לנבחנים במבחן המותאם: נושאי הלימוד יישארו בלי שינוי, טבלת התאמות באתר אצטבא

מועדי בחינות בגרות - חורף תשע"ט

מועד בחינת בגרות -קיץ תשע"ט

מועד בחינת קיץ תשע״ט ביום רביעי 22/5/2019 - (הגבר) שאלונים: 014281 ו- 014282

ביום חמישי 23/5/2019 - שאלונים: 014381, 014382 ו- 014387

עם פרסום שעות המבחנים תבוא הודעה.

רשימת מעריכי בגרות - חורף תשע"ט

מעריכי בגרות חורף תשע׳׳ט.pdf

הערה:

בכירים יעריכו שאלונים ישנים: 014203, 252 וגם שאלונים חדשים: 014381, 014382.

תאריך עדכון: 8/1/2019

מרב״ד חדש בלוד

החל ממועד קיץ תשע"ט 2019 כל התדרוכים לבגרות יתקיימו בשתי פעימות במרב"ד בעיר לוד, רח' העמלים 9. המפמ"ר ד"ר האני מוסא יקבע את חלוקת הקבוצות לשתי הפעימות. על כך תבוא הודעה מראש. להלן מפת הגעה: