רשימת מעריכי בגרות – חורף תשע"ט

מעריכי בגרות חורף תשע׳׳ט.pdf

הערה:

בכירים יעריכו שאלונים ישנים: 014203, 252 וגם שאלונים חדשים: 014381, 014382.

תאריך עדכון: 8/1/2019