תכנית "יהיה בסדר"

תכנית לעידוד השיח החופשי לעברית

(שיפור ההיכרות עם השפה והתרבות העברית בקרב תלמידים ערבים בישראל)