תוכנית לימודים

תוכנית הלימודים תשע"ה (חטיבת ביניים) - אצטבא


תוכנית מותאמת במקצוע עברית בבתי ספר ערביים מבוססת על תוכנית הלימודים "עברית כשפה שנייה – תוכנית לימודים בבתי הספר הערביים לכיתות ג'-י"ב", תשע"ב (ראו עמ' 64-54).

הצענו מספר חלופות בהערכה, שהמורים יכולים לבחור מביניהן או לחלופין לבחור בחלופה אחרת. החלק של ה- 70% מהתוכנית הוא בעצם הליבה של המקצוע ואנחנו מצפים שכל תלמיד ילמד ליבה זו. החלק של ה- 30% מהתוכנית הוא בעצם נושאים לבחירת צוות המורים בבית הספר ולשיקולו המקצועי על פי רמת התלמידים.

תלמידי כיתות ז'- ט' בשנה"ל תשע"ה ילמדו לפי התוכנית המותאמת.

בלמידה משמעותית אנו מצפים לבניית חווית למידה מעצימה ומניעה, והשימוש בטכנולוגיה יהיה חלק בלתי נפרד מלמידה זו. מורים יהיו חייבים לבנות יחידות לימוד סביב נושאים נלמדים בדרכי הוראה המטפחות למידה משמעותית. מערך הפיקוח וההדרכה יסייע בידם.

בתוכנית המותאמת נשמרו עקרונות בסיסיים בלימוד שפה שנייה כגון: טיפוח אוריינות שפתית, דגש מיוחד על הבעה בעל פה, מפגש תרבויות, ספרות מקורית שמשקפת הווי תרבותי של דורות ולימוד ידע לשון בהקשר הטקסט.

להורדת מסמך תוכנית הלימודים לתלמידי כיתה ז'- ט' בשנת הלימודים תשע"ה לחץ כאן | להצגה לחץ כאן