תכנית "יהיה בסדר"

(שיפור ההיכרות עם השפה והתרבות העברית בקרב תלמידים ערבים בישראל)