אוצר מילים

אוצר מילים הוא מכלול מילים המרכיבות את השפה. כל שפה מתאפיינת בדינמיות כאשר מילים חדשות נוצרות או נקלטות בה משפות זרות, ומילים אחרות יוצאות מכלל שימוש. אוצר המילים שלפניכם נבנה עפ"י ספרי הלימוד שבשטח, ובהסתמך על זירות לשוניות רלוונטיות ללומד עברית כשפה שנייה.

אי לכך, מורים בחטיבות הביניים ובשכבות גיל שונות, מוזמנים לעיין בקובץ אוצר מילים לתלמידים בחט"ב שבקישור. המאגר יכול לסייע למורים בלימוד השפה העברית ובתהליכי הערכה ללומד. מורים ומפתחי חומרי למידה מוזמנים לשלוח עוד מילים חדשות כדי להרחיב את המאגר.