תכניות לימודים

תכנית טעימות בשפה העברית

טעימות בשפה העברית לכיתות א'-ב'

תכנית טעימות בעברית לגן הילדים לפי האגף לחינוך קדם יסודי

טעימות בעברית לגן הילדים

תכניות עבודה בית ספריות

תכנית עבודה שנתית "טעימות בעברית לכיתה ב' שנה"ל תשע"ז

[מאת המורה: אעתמאד מוסלח, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה]

תכנית עבודה שנתית "טעימות בעברית לכיתה א' שנה"ל תזע"ז

[מאת המורה: אעתמאד מוסלח, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה]