תוכניות לימודים

תוכנית טעימות בשפה העברית

תוכנית טעימות בעברית לגן הילדים לפי האגף לחינוך קדם יסודי

תוכניות עבודה בית ספריות

[מאת המורה: אעתמאד מוסלח, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה]

[מאת המורה: אעתמאד מוסלח, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה]