רובוטיקה בהוראת העברית

שילוב הרובוטיקה בהוראת השפה העברית בגיל הרך

| אני והמשפחה | כלי תחבורה 1 | כלי התחבורה 2 | המורה דיבי חסן, בית ספר יסודי אעבלין ד'

| אברי הגוף | המורה יוסף גנאים, בית ספר יסודי אלמותנבי - סכנין

| אני וגופי | המורה סואר חג'אזי, בית ספר יסודי אגזאלי - טמרה

| בעלי חיים | המורה ריאד נמארנה, בית ספר יסודי שעב

דוגמאות לשילוב הרובוטיקה בהוראת העברית בבתי ספר ערביים

המורה דיבי חסן, בית ספר יסודי ד' - אעבלין

שילוב הרובוטיקה בהוראת המספרים בשפה העברית

שילוב הרובוטיקה בהוראת העברית

בבתי ספר ערביים

המורה שירין עליאן, מבית ספר יסודי אלעין, שפרעם

שילוב הרובוטיקה בהוראת הפרות והירקות בשפה העברית

המורה סואר חג'אזי, בית ספר יסודי "אלגזאלי" - טמרה

שילוב הרובוטיקה בהוראת אברי הגוף בשפה העברית

המורה סואר חג'אזי, בית ספר יסודי "אלגזאלי" - טמרה

שילוב הרובוטיקה בהוראת אברי הגוף בשפה העברית

המורה סואר חג'אזי, בית ספר יסודי "אלגזאלי" - טמרה

שילוב הרובוטיקה בהוראת אברי הגוף בשפה העברית