יחידות לימוד

מאת המורה: אעתמאד מוסלח, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה

מאת המורה: עבד אלקאדר נבילה, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה

מאת המורה: ראניה דרבאשה, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה

מאת המורה: מושירה אבו כף, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה

מאת המורה: מרים תיתי, בית ספר יסודי אלבענה

מאת המורה: מרעב וסימה, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה

עיצוב: איליא גנטוס, רכז תקשוב ארצי לשפה העברית בחינוך הערבי

כל היחידות הוכנו על ידי: רידאן אבו אחמד, מדריכה לעברית במחוז צפון, ומדריכה במובילי פדגוגיה דיגיטלית

מאת המורה: אעתמאד מוצלח וורדה שאול, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה

מאת המורה: באסל נור, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה

מאת המורה: אעתמאד אבו עאמר, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה

מאת המורה: חדרה אבו מעמר, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה

מאת המורה: רבאב חמדאן, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה

מאת המורה: מרעב וסימה, השתלמות: "עברית על הרצף" - מנחה: תמי חוטה

מאת המורה: הודא אבו זאיד - בית ספר יסודי אלעומריה - כפר קאסם

מאת המורה: לינא חאג' עיסא


מאת המורה: אמאני בולוס