גִּיל רָךְ

לראשונה, כבר בשנת הלימודים תשע"ו, תלמידי המגזר הערבי ילמדו עברית כמקצוע חובה כבר מגן הילדים ועד כיתה י"ב.המטרה: שיפור וקידום של שליטת התלמידים בשפה העברית בדגש על חיזוק מיומנויות ההאזנה והדיבור.

החל משנת הלימודים תשע"ו, מפעיל משרד החינוך תכנית חדשה בקרב תלמידי החברה הערבית בכל שכבות הגיל שמטרתה לחזק את שליטת התלמידים בשפה העברית המדוברת. במסגרת היוזמה "עברית על הרצף" נוסף לתלמידי המגזר הערבי מקצוע חובה: לימוד השפה העברית.