תלמידים יוזמים

בעלי מקצוע

‏הכינה: ריאן עאהד ותד, כיתה ו' 3, בי"ס אבן רושד - ג'ת‏

פלאי העולם

‏בי"ס אבן רושד - קלנסווה, כיתה ו' 3‏

בעלי חיים מוגנים

‏בי"ס אבן רושד - קלנסווה, כיתה ו' 3‏

שבעת פלאי העולם

‏הכינו: סוואר, לינה ומרח, כיתה ו', בי"ס אבן רושד - ג'ת המשולש‏

ירקות ופרות

‏הכינו: בדראן ומאסה ותד, כיתה ה', בי"ס אבן רושד - ג'ת המשולש ‏

ניבים

‏הכין: עדן נביל גרה, כיתה ו' בי"ס אבן רושד - ג'ת המשולש‏