עלון חודשי ובית ספרי

עלון חודשי

גיליון מספר 3

גיליון מספר 2

גיליון מספר 1

עלון בית ספרי

כאן תמצאו יצירות שכתבו תלמידים מבתי ספר שונים בארץ. היצירות התפרסמו בעלונים בית ספריים. מצד אחד כאן המקום להודות למנהלים ששלחו עלונים, ומצד אחר נבקש מאחרים שישלחו עלונים כדי שנפרסם אותם במדור זה. אין ספק, שהיצירות בעברית הן הן שמעניינות אותנו!


כתיבה יצירתית בשפות, בית ספר "אלביאדר" - שעב

עלון המנכ"לית

עלון דצמבר 2013