כרזות

במדור זה נפרסם כרזות של מורים לעברית ופרחי הוראה. בנוסף לזה נציין קישורים לאתרים שמקדמים נושא זה. אנו מצפים מהמורים שישלחו כרזות בנושאי שפה לדוא"ל של המפמ"ר ד"ר האני מוסא hanimu@education.gov.il או של מר איליא ג'נטוס eliamel@zahav.net.il.

"בגרות בעברית"

המורה ג'יהאד זיאדאת | בית ספר אורט אחווה גלבוע

"וולה בסדר"

המורה ג'יהאד זיאדאת | בית ספר אורט אחווה גלבוע

כרזה למטלת ביצוע שתוצג בכנס המקוון ב 9 במאי 2018

כרזת "קופסת מתנות", פרחי הוראה, לכרזה

כרזות לבטיחות בדרכים, לתערוכה

כרזה של אתר "אצטבא" - פרחי הוראה, לכרזה

כרזה של אתר "דף דף", פרחי הוראה

כרזה של אתר "הספרייה", פרחי הוראה, לכרזה

כרזות של אתר "אצטבא" ואתר "הספרייה", היבא חוסין, פרח הוראה

כרזה מפרי התפוח, פאוזי אבורומי, פרחי הוראה

כרזה לרגל שנת השפה העברית במערכת החינוך

כרזה של "עברית לדרך", פרחי הוראה

עבודת צוות

המורה ג'יהאד זיאדאת | בית ספר אורט אחווה גלבוע