דילמות ככלי לפיתוח חשיבה

  • דילמות מוסריות על פי תורת ההתפתחות המוסרית של לורנס קולברג, למסמך השלם לחץ כאן
  • מאגר דילמות מוסריות, למסמך השלם לחץ כאן