Slovo Language Services has over 30 years of experience in customized language training, translating, interpreting and other language-related matters. 

We specialize in Dutch, English and Russian.

Slovo Language Services heeft meer dan 30 jaar ervaring in taalonderwijs op maat, vertalingen, tolken en andere taaldiensten. 

Wij zijn gespecialiseerd in Engels, Nederlands en Russisch.

'Slovo Language Services' имеет более чем 30-летний опыт работы в области преподавания иностранных языков, устных и письменных переводов и иных лингвистических услуг. 

Мы специализируемся на голландском, английском и русском языках.

Follow us on:

Facebook