Oferta

Główną misją naszych szkół jest wspieranie rodzin w prowadzeniu edukacji domowej. Mamy w tej kwestii kilkuletnie doświadczenie, które - mam nadzieję - jest doceniane przez klientów naszej szkoły. Celowo piszę klientów, gdyż tak staramy się traktować rodziców.

Co rozumiem przez wspieranie rodzin?

W obecnej rzeczywistości wsparcie to polega głównie na:

1. Wsparciu finansowym – szkoły otrzymują dotacje na swoich uczniów i staramy się dużą część tej dotacji wydać na bezpośrednie potrzeby uczniów. Np. zajęcia, pomoce dydaktyczne, zajęcia rehabilitacyjne. W niektórych przypadkach wypłacamy również uczniom stypendia. W obecnej chwili uczniowie otrzymują wsparcie w wysokości 100-240/mies. a uczniowie z orzeczeniami w efektywnej wysokości ok. 70% kwoty dotacji jaką otrzymuje szkoła. Resztę pochłania utrzymanie organizacji szkół. Niezależnie od ww. wsparcia uczniowie otrzymują szkolne podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

2. Wsparciu formalnym - moim zdaniem nasze szkoły dysponują całkiem niezłym doświadczeniem i przygotowaniem w zakresie prowadzenia edukacji domowej w gąszczu przepisów oświatowych. Potrafimy „ugryźć” wiele problemów od strony formalnej. Problemy pt.

a. Co zrobić, żeby przyspieszyć edukację?

b. Co zrobić, żeby nie zdać i nie stracić edukacji domowej?

c. Jak procedować w przypadku uczniów z orzeczeniami?

d. Jak prowadzić indywidualny tok nauki w edukacji domowej?

mamy opanowane od strony formalnej i wręcz przećwiczone.

3. Wsparciu merytorycznym. Spełniamy wymogi ustawowe stawiane szkołom prowadzącym uczniów w edukacji domowej. Przygotowujemy zagadnienia egzaminacyjne, ustalamy z rodzicami terminy egzaminów i zakres podstawy programowej do zrealizowania w danym roku. Umożliwiamy konsultacje z nauczycielami w ramach wsparcia finansowego.

4. Ponadto stale poszerzamy ofertę zajęć i warsztatów skierowanych do uczniów z klas 4-8. Prowadzimy skondensowane zajęcia on-line z różnych przedmiotów, warsztaty językowe i wiele innych inicjatyw skierowanych na przygotowanie dziecka do egzaminu. W roku szkolnym 20/21 były (są) to np.:

a. korespondencyjne warsztaty polonistyczne

b. warsztaty matematyczne on-line

c) warsztaty językowe on-line lub stacjonarne (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

d) "kursy przygotowawcze" do egzaminu w klasach 6,7,8 (biologia, chemia, fizyka)

5. Dostosowujemy się do potrzeb dzieci poprzez współpracę z wybranymi przez rodziców warsztatowcami lub instytucjami.


Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego.