วีดิทัศน์การดำเนินโครงการเขตพื้นที่​สุจริต​ของสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​ภูเก็ต​

ประกาศผล !!! รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนาคา

ในการประเมินการอ่านจับใจความสำคัญจากหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 NEW

หมายเหตุ : เพื่อความสมบูรณ์ของการแสดงผลของข้อมูล Googel Data Studio ควรเปิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ /โน้ตบุ้ค / แท็บแล็ต