*** โรงเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าแข่งขันได้แล้วทาง south70.sillapa.net/sp-pkt1/

ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2565


โดยจะปิดระบบในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น.*** ทั้งนี้ ให้โรงเรียนติดต่อขอรับ รหัสโรงเรียนและรหัสผ่าน ได้โดยตรงที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ภูเก็ต


หรือทางโทรศัพท์ 095-4276698, 089-7258644, 076-212035


กำหนดการแข่งขันระดับจังหวัด

กำหนดการแข่งขัน 65 1.pdf

ศูนย์การแข่งขัน

ศูนย์การแข่งขัน.pdf

รายละเอียดการแข่งขัน

ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ส้มไทย โทร 0815973561

รายละเอียดการแข่งขัน

ตารางการแข่งขัน

ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวณัฏฐา กิสลัย โทร 086-9420966

รายละเอียดการแข่งขัน

ผู้ติดต่อประสานงาน

รายละเอียดการแข่งขัน

ผู้ติดต่อประสานงาน

รายละเอียดการแข่งขัน

ผู้ติดต่อประสานงาน

รายละเอียดการแข่งขัน

ผู้ติดต่อประสานงาน

โรงเรียนสามาร