บุคลากร

นายศุภชัย ชนะดี

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

นายเสนอ แสนคำ

รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2