บุคลากร

ดร.อนันต์ พันนึก

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ

รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2