การถ่ายทอดสดพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 เมษายน 2564

ณ หอประชุมเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ขอให้ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมงาน

ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ในการเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 เมษายน 2564

แผนผังบริเวณจัดงาน

ณ หอประชุมเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4