Erasmus +

Vedruna Escorial Vic

El juny de 2022 la nostra escola ha rebut el distintiu d'Escola Erasmus +. Aquest fet ens permetrà iniciar múltiples projectes amb l'objectiu d'internacionalitzar el nostre ensenyament i donar opcions a tots els alumnes per poder participar en projectes de mobilitat dins la Unió Europea. L'espai que us presentem pretén recollir totes les activitats que l'escola farà en aquest sentit.

OBJECTIU

Promocionar la mobilitat educativa de les persones i els col·lectius, tant de l'alumnat com del personal, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió i l'equitat, l'excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques a través de l'aprenentatge permanent, el desenvolupament educatiu, professional i personal de les persones en els àmbits de l'educació i la formació, la joventut i l'esport, dins d'Europa i fora del seu territori, contribuint així al creixement sostenible, a l'ocupació de qualitat i a la cohesió social, a més d'impulsar la innovació i enfortir la identitat europea, la ciutadania activa i la participació a la vida democràtica.


Amb el hastagh #ErasmusplusEscorial reflectirem en l'instagram de l'escola totes les activitats que fem en el marc d'aquest projecte.

Podeu adreçar-vos a la comissió responsable dels projectes Erasmus+ a l'adreça de correu: erasmusplus@escorialvic.cat

SEPIE

Servicio español para la educación escolar

Vedruna Escorial Vic - Fundació Vedruna Catalunya - 2022