Projectes de medi

Projectes de medi

Des de la nostra pràctica pedagògica estem creant una educació interdisciplinària dotant de significat el procés d’ensenyament aprenentatge, cada cop més allunyat de l’escola tradicional.

El treball per projectes és una metodologia que permet a l’alumnat pensar, investigar, aprendre dels seus errors, dels companys/es i d’aquesta manera fomentar el seu esperit crític.

El tema escollit per cada projecte pot esdevenir de diferents maneres:

• Un centre d’interès que afecta la vida de l’escola.

• Una idea o vivència d’un infant.

• Un esdeveniment relacionat amb l’aula.

• Una proposta duta a terme per part d’una mestra.

Sempre cerquem una forma atractiva per introduir el tema: per exemple una pel·lícula que faci referència al tema que treballarem, un personatge inventat, una capsa màgica, una carta, un correu electrònic, una notícia d’actualitat…

Metodologia

1. S’escull un tema.

2. Es plantegen els temes que es volen descobrir, “Què volem saber?”

3. Es comença a buscar informació per resoldre els reptes plantejats.

4. Es posa en comú els aprenentatges realitzats a mode de presentació oral i es va construint una xarxa de continguts.

5. Al llarg del projecte van sorgint contínuament nous temes per descobrir i els tractem segons els interessos de cada grup classe.

6. El projecte finalitza amb un mural que han d'exposar als seus companys/es de classe.

El paper del mestre és guiar als alumnes en la seva descoberta. Estimulem els infants i propiciem situacions d’aprenentatge que els permetin avançar i enriquir-se. Proporcionem els recursos necessaris perquè siguin ells qui construeixin de manera autònoma els coneixements propis.

Tenim present que...

  • Escollirem un tema interessant perquè els alumnes s’impliquin en el projecte.
  • Vetllarem per tal que els nens i nenes siguin autònoms però alhora farem un seguiment per veure si van progressant adequadament.
  • Acompanyarem als infants en el seu projecte guiant-los perquè no es desorientin entre la informació.
  • Involucrarem a les famílies perquè també s’impliquin en el projecte.
  • Si la temàtica ho permet, buscarem experts o persones que puguin aportar coneixements sobre el tema que estem treballant.
  • Cercarem activitats o sortides que ens permetin treballar aspectes relacionats amb el projecte.