Educació Física

Educació Física

Des de l’Escola Trentapasses, partint de l’objectiu d’obrir l’escola i l’activitat que en ella es porta a terme a la resta de membres de la comunitat educativa a la que pertany, creiem que l’àrea d’Educació Física, degut a les seves característiques didàctiques i metodològiques, permet crear un espai de trobada per compartir experiències educatives i motrius.

L’àrea s’estructura en Unitats Didàctiques. Aquestes tenen una durada d’unes 4 o 5 sessions (setmanes) en les que es treballaran transversalment els diferents blocs de continguts en el que curricularment s’estructura l’àrea d’Educació Física:

  • El cos: imatge i percepció
  • Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
  • Activitat física i salut
  • Expressió corporal
  • El Joc.

Com a cloenda del trimestre, els familiars dels alumnes són convidats a una sessió d’Educació Física per compartir amb els seus fills/es els continguts que han treballat i desenvolupat durant la el trimestre. La seva participació en aquestes trobades els pares i mares assistiran com a participants i/o com alumnes dels seus propis fills/es.

Per tant, l’objectiu principal d’aquest plantejament metodològic i didàctic és aprofitar l’àrea d’Educació Física per crear un espai de participació familiar a través de l’esport i l’activitat física.