Psicomotricitat

Psicomotricitat

La psicomotricitat avui en dia té un paper molt important a l’Educació Infantil i en el desenvolupament integral dels infants. Els mestres de l’escola pensem que treballar el moviment a edats primerenques aporta beneficis tan a nivell motriu com també a nivell cognitiu, comunicatiu (o de llenguatge) i afectiu.

La psicomotricitat és una activitat que afavoreix el desenvolupament de les possibilitats motrius, expressives i creatives dels infants a partir del moviment del cos. També ajuda a millorar la relació i la comunicació amb l’entorn que els envolta.

La psicomotricitat a aquestes edats s’ha de treballar a través del joc i és important tenir en compte que en les sessions de psicomotricitat el joc hi serà present. A través del joc lliure l’infant es relaciona, aprèn jugant.... Els infants creixen i aprenen, entre d’altres coses, a través del moviment i de la relació amb els altres.

Objectius

  • Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències.
  • Treballar el control i la consciència corporal
  • Diferenciar entre les activitats mogudes de les relaxades
  • Potenciar el coneixement de la imatge corporal
  • Gaudir de l’activitat proposada
  • Desenvolupar les seves capacitats afectives
  • Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com a exercitar-se en la resolució de conflictes.