Espais de treball

Espais de treball

El treball per espais és una metodologia que fomenta l’autonomia dels infants i té en compte els seus interessos. A l'aula és creen uns espais amb diferents propostes de jocs/racons centrats en un aspecte concret (llenguatge matemàtic/ llenguatge verbal).

Metodologia

Cada nen i nena decideix lliurement a quin espai vol anar, segons les seves necessitats i interessos. Amb aquesta dinàmica aprenen a construir nous significats de la realitat que els envolta a partir de l’exploració de l’entorn, la interpretació i el raonament. Poden experimentar els diferents usos dels llenguatges en un ambient favorable i acollidor; observar, escoltar, parlar, expressar, comunicar, interpretar, representar i crear.

La funció de la mestra és guiar i proposar.

En els espais el protagonista és l’alumne, la interacció que fa amb els materials o propostes presentades i la interrelació amb els altres membres del grup.