Comissió DAF

Comissió DAF

Som conscients què és necessària una adequada comunicació escola- famílies- escola. I per aquest motiu, hem de cercar mitjans ràpids, còmodes, eficients i propers a les nostres famílies que permetin portar a terme aquesta comunicació. Es per aquest motiu, que creiem necessari establir un canal de comunicació més modern amb les nostres famílies i per això s’ha creat la Comissió DAF.

Aquesta comissió pretén aconseguir els següents objectius:

  • Crear canals de comunicacions més ràpids, eficients i propers a les nostres famílies.
  • Afavorir la participació de les famílies a les activitats del centre.
  • Treball en xarxa escola- famílies- AMPA.
  • Afavorir l’ús de les TAC en la comunicació escola- famílies.

Funcions de la comissió DAF

TRANSMISSIÓ I COMUNICACIÓ. Li correspon al DAF la tasca de potenciar l’apropament de la informació generada dins tant dins l’escola, facilitada pel tutor/a del grup o per la Comissió DAF i dels alumnes, pares i mares, tutors i les famílies. Fent especial èmfasi en les propostes, iniciatives i afers que des de la escola, junta de l’AMPA, Consell Escolar, Ajuntament,... es decideixin dur a terme durant el curs escolar 2012/ 2013 (p.e. cosultes, festes, sortides, etc...)

CAPTAR I GESTIONAR INFORMACIÓ. El DAF ha de vetllar per copsar les necessitats i interessos dels pares i mares i els alumnes, esdevenint un element que faciliti els intercanvis d’opinió, les consultes, els dubtes, inquietuds, etc. I també, d’un ús responsable de les dades personals facilitades de les famílies del grup classe (adreça d’e-mail i/o telèfon).

CONSCIÈNCIACIÓ I MOTIVACIÓ. Dintre de les seves possibilitats, li correspon al DAF la funció de crear un clima fluid, positiu, dialogant, actiu, participatiu i d’implicació entre els pares i mares que representa i com a membres de la comunitat educativa, per tal de gestionar la comunicació i participació entre ells, entre ells i l’escola i entre ells i l’AMPA.

DINAMITZADOR. Tal i com s’anomena el càrrec que desenvoluparan, han de procurar vetllar per dinamitzar als pares i mares potenciant que sorgeixin iniciatives espontànies en la proposta d’activitats, idees, debats, fòrums, participació en les festes, reivindicacions, problemàtiques educatives, conferències, formació, etc... dirigides a la millora i l’afirmació del paper educatiu de tots els seus membres.