Pla d'Impuls a la Lectura

Pla d'Impuls a la Lectura

L'escola participa al Pla d'Impuls a la Lectura del Departament d'Ensenyament.

Recordem que aquest pla es fonamenta en els eixos següents:

1. Saber llegir

L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos.

L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de l'educació primària i és en aquest cicle on s'han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Correspon als cicles posteriors continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment.


2. Llegir per aprendre

L'ús de la lectura per l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum.


3. Gust per llegir

El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.


"LLEGIM A L'ARAGAI"

El passat dilluns 28 de setembre vam iniciar l'activitat "Llegim a l'Aragai". Amb aquesta activitat, que es realitza tots els dies de les 15:00 a les 15:30 a tots els cursos, es pretén crear l'hàbit lector i fomentar el gust per la lectura.


Cada cicle realitza diferents activitats en aquests 30 minuts de lectura que podeu seguir al nostre Twitter.

LA NOSTRA BIBLIOTECA!

BIBLIOPATI

Tots els dijous a l'hora del pati, els alumnes de totes les edats podran escoltar lectures fetes per una mestra de diversa tipologia: contes, poemes, narracions, etc.

MALETES VIATGERES

El curs 2014/2015 es va iniciar el projecte amb els alumnes de P4, 1r, 3r, 5è i aquest curs continuem.

Setmanalment un alumne de cada classe s'emporta a casa la maleta viatgera per compartir-la amb els pares.

Inclou:

- 1 Llibre de coneixements

- 1 Llibre d'imaginació

- 1 Revista

- 1 DVD

- 1 Llibreta per compartir opinions, recomanacions, dibuixos, etcètera.

- 1 Full explicatiu amb la data de retorn de la maleta a l'escola.

PRÈSTEC DE LLIBRES

Tots els dilluns, dimarts i dimecres d'11 a 11:30h els alumnes de 1r a 6è poden emportar-se en prèstec un llibre de la biblioteca del centre que hauran de retornar en 7 dies.

Famílies!!

Necessitem la vostra col·laboració: Si veieu llibres a casa amb el segell del centre, digueu als vostres fills/filles que els tornin a la biblioteca dins el termini establert. Des de la biblioteca us informem que si es trenca o bé es perd un llibre cal que el reposeu pel mateix si és possible o per un de similar (mateixa edat, editorial ,format ,etc).


Moltes gràcies!

En el següent vídeo, alumnes de 6è expliquen el funcionament del Llegim a l'Aragai al seu cicle.