L'escola

L’escola L’Aragai de Vilanova i la Geltrú és un centre públic de la Generalitat de Catalunya i el seu funcionament té caràcter de servei públic. Es regeix per les normatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té el català com a llengua vehicular d’ensenyament-aprenentatge.

És una escola catalana, acollidora, integradora, laica, gratuïta, no discriminatòria, lliure, democràtica.

Per conéixer més sobre la nostra escola a continuació es presenta el Projecte Educatiu de Centre i les Normes d'Organització i Funcionament (actualitzats l'any 2014)

NOFC Aragai.pdf