Activitats i Projectes

Cultura emprenedora

Fes clic a la imatge i mira la web del projecte

El projecte "Cultura emprenedora a l'educació primària" neix de la preocupació per formar i desenvolupar en els nens i nenes capacitats i hàbits personals i professionals emprenedors, així com l'adquisició de certs coneixements bàsics del món de l'empresa.

Considerem que és una experiència que s’ha de viure des de l’educació primària ja que, d’aquesta manera, l’alumnat comença a ser generador d’idees i, quan arriba a l’educació secundària, ja ha interioritzat aquesta forma de fer i de treballar. Es pretén passar de la cultura de la dependència a la cultura emprenedora.

El món educatiu i el món del treball, s'interessen per a una experiència asturiana que promou els valors de la cultura emprenedora entre les escoles de primària (Visita a la ciutat industrial asturiana de la Vall del Nalón - Valnalón).

Durant el curs 2009-2010, des de l'IMET, es decideix impulsar un projecte propi que desenvolupi valors i competències pròpies del món de l'emprenedoria, sabent que són aspectes bàsics per formar futurs adults compromesos amb la societat facilitant trobades entre el món empresarial i el món escolar i creant la fira de l'emprenedoria.

Objectius

- Desenvolupar i adquirir hàbits de comportament en relació al món social i laboral, en els alumnes de primària.

- Conèixer i practicar els principals valors que hi ha darrere del fet d'emprendre: capacitat d'imaginar objectes i fer les accions necessàries per tirar-les endavant, proposant-se objectius, planificar i portar-lo a terme...

- Desenvolupar i idees que ens portin a emprendre, bé sigui en el món laboral, ja sigui en el món social.

- Identificar i conèixer elements i principis bàsics que puguin sortir de la transversalitat del currículum: publicitat, comptabilitat, iniciativa, llenguatge, sociabilitat, etc.

El paper de l'IMET

Des de l’Institut Municipal d’Educació i Treball, ens comprometem a fer el seguiment de cadascun dels projectes, així com la coordinació i l’impuls del debat pedagògic. Per fer-ho, l’IMET posa a disposició de les escoles els recursos següents:

- Seguiment individual dels projectes, formació, coordinació pedagògica preparació dels escenaris necessaris,etc.

- Els recursos tècnics i humans de l’àrea d'Ocupacíó i Educació de l'IMET que siguin necessaris per desenvolupar, amb èxit, el projecte.

El paper de l'ADEG

L’Associació d’Empresaris de Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès, col.labora activament en el projecte, posant a disposició de les escoles els recursos següents:

- La recerca de ponents que, amb un llenguatge planer i pedagògic, puguin complementar el projecte, amb xerrades o treballs a l’aula.

- La recerca d’empreses que per similitud amb el producte dissenyat pels alumnes, puguin ser visitades donant valor afegit al treball que es faci a l’aula.

- La seva pròpia logística que, a l’igual que l’IMET, pot servir per donar suport al mestre i a l’escola

En què consisteix?

El mètode de treball que es proposa a l'aula està basat en la simulació d'una empresa, on s’hagi de crear i dissenyar un producte; fer l’estudi de viabilitat, crear un prototipus; desenvolupar una cadena de treball; estudiar la publicitat; els costos, el preu de venda, els permisos...; i finalment posar el producte a la venda o al servei d'altres persones. vendre el producte.

Per tal que el projecte sigui lúdic i creatiu, és necessari comptar amb un bon treball transversal a nivell de currículum. Les matemàtiques, el llenguatge, les ciències socials, la plàstica, la música...tenen cabuda al voltant de l'empresa i del producte que els infants hagin decidit tirar endavant: aquesta mateixa transversalitat pot ajudar el/la mestre/a a assolir amb facilitat altres parts del currículum educatiu.

Congrés de Ciències

L'escola participa en aquesta activitat organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics del Garraf.

En aquest congrés, els alumnes investiguen sobre un tema o una qüestió escollida per ells per tal de realitzar un treball de recerca que finalitzarà en una presentació davant de companys d'altres escoles de la comarca.

Aquí us deixem l'enllaç amb la web del Congrés perquè tingueu informació i pugueu veure els vídeos de les conferències.

CANTEM AL NADAL

Cada curs Canal Blau i el Centre de Recursos Pedagògics del Garraf organitzen una cantada de nadales dels alumnes de P5 de la comarca. Us deixem la web amb tots els programes.