CURS 2021-2022

Des de l'inici de curs l'escola posa a disposició de tota la comunitat educativa d'Escolàpies Llúria (famílies, alumnes, personal docent i no docent) aquest portal amb l'objectiu de donar continuïtat a les tasques d'ensenyament-aprenentatge, acompanyament dels nostres alumnes i garantir la comunicació família-escola. Ens ha de permetre a tots d'adaptar-nos amb més facilitat a les restriccions sanitàries que puguin sorgir al llarg del curs.

L'escola ha previst dos supòsits d'actuació en cas d'incidència de la COVID19.

Us els detallem a continuació:

 1. Alumnes confinats (cas sospitós a l'espera de PCR, confinament per PCR positiva d'un convivent o PCR positiva)

Protocol sanitari:

 1. En cas de símptomes compatibles amb la COVID19 o contacte estret amb un convivent positiu, la família es posa en contacte amb el seu CAP de referència o bé truca al 061 i segueix les indicacions sanitàries.

 2. Si és un cas sospitós pendent de PCR, la família ho ha de comunicar a l'escola.

 3. Si l'alumne és un contacte estret amb un convivent amb PCR positiva, la família ho ha de comunicar a l'escola.

 4. En cas de resultat de PCR positiva o negativa, la família ho ha de comunicar a l'escola.

Mesures d'atenció escolar:

 1. En el moment que la família comuniqui a l'escola que el seu fill/a és un cas sospitós a l'espera de PCR o està confinat per PCR positiva d'un convivent, el tutor/a s'hi posarà en contacte per saber-ne l'estat de salut i, si s'escau, demanarà a la família que vingui a recollir el material que pugui tenir a l'escola i sigui necessari per seguir les tasques escolars (el tutor el deixarà a la porteria d'Aragó).

 2. A partir del dia següent els professors publicaran el DIARI d'AULA als Google Classroom's de les matèries corresponents. Al DIARI d'AULA els professors deixaran per escrit les activitats que s'han fet a l'aula per facilitar que l'alumne confinat pugui fer el seguiment de les tasques escolars. En el cas dels alumnes més petits ho faran acompanyats pels pares.

 3. Si l'alumne té la PCR positiva o ha d'estar confinat per conviure amb un positiu, a més a més, hi haurà un HORARI D'ATENCIÓ VIRTUAL del tutor/a i dels professors de l'alumne/a via Google Meet per a resoldre dubtes i/o donar indicacions addicionals.

2. Aula Confinada

Protocol sanitari:

Quan les autoritats sanitàries indiquin que cal confinar una aula l'escola n'informarà a totes les famílies.

Mesures d'atenció escolar:

 1. Al dia següent del confinament els professors penjaran els MATERIALS I TASQUES ESCOLARS als Google Classroom's de les matèries corresponents amb totes les indicacions per a realitzar-les.

 2. Cada aula disposarà d'un horari de CLASSES VIRTUALS i d'atenció tutorial via Google Meet amb els següents criteris de distribució horària:

 • INFANTIL: 2 sessions diàries de 1/2 hora en petit grup amb 1h de descans mínim entre sessions.

 • PRIMÀRIA (Cicle inicial): 2 sessions diàries al matí d’1 hora amb 1h mínim de descans entre sessions.

 • PRIMÀRIA (Cicle mitjà i superior): 2 sessions diàries al matí d’1 hora amb 1h mínim de descans entre sessions + 1 sessió de ½ hora dues tardes.

 • ESO: 3 sessions diàries al matí d’1 hora + 1 hora dues tardes.

 • BATXILLERAT: rèplica de l'horari presencial habitual.