PER A QUÈ SERVEIXEN?

Un servei de xarxa social és una plataforma per construir xarxes socials o relacions socials entre persones que comparteixen interessos, activitats, orígens o connexions a la vida real.

Font: Viquipèdia