relleu

Catalunya és un país muntanyós. L'altitud mitjana és de 700 m sobre el nivell del mar.Les planes són escasses i estan esquitxades de turons i pujols.