politica

Parlament de Catalunya

L’estatut d’autonomia de Catalunya configura la Generalitat com un ens complex integrat per tres institucions : el parlament la presidència de la generalitat i el consell executiu o govern.