clima

  • A les zones properes a les costes: a la primavera i tardor, temperatures suaus. Estius una mica calorosos. Hiverns molt freds.
  • A les terres de l'interior. Estius calorosos. Hiverns freds. Es pot distingir tres varietats: humit,sec i extremat. A Lleida tenim el clima mediterrani extremat, amb hiverns molt freds i estius molt calorosos.